बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी

Bihar Prashasnik Sudhar Mission
Sinchai Barrack - 1, Harding Road Patna-800015

Phone No.- 0612-2233333